Oprócz koszar szyjowych można oglądać od zewnątrz szereg innych obiektów, między innymi jedne z nielicznych zbudowanych na terenie Cesarstwa Rosyjskiego kopuł obserwacyjnych.Betonowe stanowisko obserwacyjne na lewym skrzydke stropu koszar szyjowych.

Majdan fortu ze schronami pogotowia.

Stalowa kopuła obserwacyjna na prawym schronie pogotowia.

Kopuła obserwacyjna na lewym schronie pogotowia.

Podwójna kaponiera przeciwskarpowa w czole fortu.

Zachowany stalowy płot forteczny, złożony w fosie prawego barku fortu.
MENU

Strona główna
Historia twierdzy
Fort IX
Koszary szyjowe
Inne obiekty zewnętrzne
Wyposażenie wnętrz
Autor