Fort IX był zbudowany na północ od miasta i stanowił pierwsze z wybudowanych dzieł zewnętrznej linii obrony. Budowę rozpoczęto po 1901 roku. Konstrukcja fortu była betonowa. Koszary szyjowe miały charakterystyczną, pozazębianą w planie fasadę ułatwiającą obronę. Dodatkowym umocnieniem wjazdu była kaponiera szyjowa. Z koszar szyjowych prowadziła podziemna poterna prowadząca do schronów pogotowia i kaponiery rewersowej. Czoła fortu były nierównych rozmiarów. Stok i przeciwstok były dziane kamieniem. Fosy broniła podwójna kaponiera przeciwskarpowa czołowa oraz 2 pojedyncze kaponiery przeciwskarpowe barkowe. Na stropie koszar szyjowych usytuowano 2 betonowe stanowiska obserwacyjne. Na stropie schronów pogotowia w środkowej części fortu wybudowano 2 stalowe kopuły obserwacyjne ze szczelinami zaopatrzonymi w zasuwy.

Po zakończeniu I wojny światowej Fort IX zamieniono w więzienie dla przeciwników politycznych ówczesnego rządu litewskiego. W trakcie II wojny światowej istniał w forcie obóz zagłady, w którym zamordowano ponad 100 tysięcy ludzi, przeważnie Żydów przywożonych z całej Europy. Godna uwagi jest historia ucieczki 67 więźniów, z których około połowie udało sie przetrwać wojnę. W czasach komunistycznych fort ponownie funkcjonował jako więzienie dla przeciwników politycznych. Obecnie mozna tu zwiedzać ciekawe muzeum.

Fort IX - niemiecka pocztówka z 1917 roku.

MENU

Strona główna
Historia twierdzy
Fort IX
Koszary szyjowe
Inne obiekty zewnętrzne
Wyposażenie wnętrz
Autor